Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme

Sarf malzemelerinin kalan miktarını kontrol etmek için aşağıdaki yordamları uygulayın. Özellikle de büyük miktarda belge yazdırmadan önce yeni bir toner kartuşu hazırlamanız gerekip gerekmediğini kontrol edin.
 (Durum Denetleme) <Cihaz Durumu>  <Sarf Malzemeleri Bilgileri>
Uzak Kullanıcı Arabiriminden sarf malzemelerinde kalan miktarı kontrol edebilirsiniz. Makine Durumunu Denetleme
95FW-088