Baskı Kalitesini Ayarlama

Baskı sonuçları tatmin edici değilse aşağıdaki ayarları yapın.

Yazdırma Konumu Ayarlaması

Baskı eğik olduğunda veya baskı aralığının dışına taştığında baskı konumunu ayarlayabilirsiniz.
Yazdırma Konumunu Ayarlama

Standart Yoğunluk Ayarlaması

Yoğunluk, yoğunluk ayarlaması gerçekleştirerek düzelmezse standart yoğunluğun düzeltilmesiyle iyileştirilebilir.
Standart Yoğunluğu Ayarlama
95FW-089