Güvenlik İlkesi Ayarlarını Korumak için Parola Kullanma

Güvenlik ilkesiyle ilgili makine ayarlarını korumak için bir parola kullanmanız önerilir. Bir parola belirlenerek, güvenlik ilkesi ayarlarını değiştirme ayrıcalığı yalnızca parolayı bilen bilgi güvenliği yöneticileriyle kısıtlanabilir.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Güvenlik Ayarları]  [Güvenlik Politikası Ayarları] seçeneğine tıklayın.
[Güvenlik İlkesini Onayla] sayfası görüntülenir.
4
[Parola Ayarları] seçeneğine tıklayın.
5
Bir parola girip [Tamam] seçeneğine tıklayın.
Parola için alfanümerik karakterler veya semboller kullanın.
Parolanın doğru girildiğinden emin olun ve yeni parolayı [Onayla:] alanına tekrar girin.
Parolayı değiştirmek için
Geçerli parolayı [Mevcut Parola:] alanına, yeni parolayı ise [Yeni Parola:] alanına girdikten sonra yeni parolayı [Onayla:] alanına tekrar girip [Tamam] seçeneğine tıklayın.
Parolayı kaldırmak için
Geçerli parolayı [Mevcut Parola:] alanına girin ve [Yeni Parola:] ya da [Onayla:] alanına herhangi bir değer girmeden (boş bırakarak) [Tamam] seçeneğine tıklayın. [Parola Ayarları İlkesi] menüsünde bir karakter giriş limiti yapılandırılmışsa, bu ayar için bir değer girilmelidir. Parolayı kaldırmadan önce bu limiti iptal edin. Güvenlik İlkesi Ayar Öğeleri
Parolanızı unutmadığınızdan emin olun. Parolanızı unutursanız satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
Parolayı ayarlamak/değiştirmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde Administrator ayrıcalıklarıyla oturum açılması gerekir.
Bir parola ayarlanmışsa makineyi başlatmak için kimlik doğrulaması sırasında gerekli olur. Kimlik doğrulaması yapılıp makine başlatıldıktan sonra parola silinir. Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme
95FW-03H