Yazdırma Durumunu ve Geçmişini Kontrol Etme

Baskı işleri için bekleme durumunu ve yazdırma sırasında bir hata meydana gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Belgeyi diğer belgelerde önce yazdırma ve yazdırmayı geçici olarak askıya alma veya iptal etme gibi işlemler de yapılabilir.
Kişisel kimlik doğrulama yönetimi kullanıldığında, <Durum Dentlm> ekranında kullanıcıların diğer kullanıcıların işleri üzerinde işlem yapmasını kısıtlayabilirsiniz. <Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla>
1
(Durum Denetleme) tuşuna basın.
2
<Yazdırma İşi> öğesini seçin.
3
Yazdırma durumlarını ve günlükleri seçin.
Yazdırma durumunu kontrol etme
1
<İş Durumu> alanında, durumu kontrol edilecek belgeyi kontrol edin.
Belge hakkında ayrıntılı bilgi görüntüleme.
Yazdırma geçmişini kontrol etme
1
<İş Günlüğü> alanında bir öğe seçin  geçmişi kontrol edilecek belgeyi seçin.
Bir belge başarıyla yazdırıldığında <Tamam>; bir belge yazdırma işi iptal edildiğinde veya bir hata nedeniyle başarısız olduğunda <Hata> görüntülenir.
Belge hakkında ayrıntılı bilgiler görüntülenir.
95FW-02J