<Çıktı Raporu>

Bu bölümde rapor çıktısına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.
<2-Yönlü Yazdırma>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Çıktı Raporu İçin Varsayılan Ayarlar>
Yazdırma geçmişi ve ayar listesi gibi raporların iki taraflı yazdırma ile çıktısını alabilirsiniz.
<Sarf Malzemeleri Durum Raporu>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makinedeki sarf malzemelerinin durumunu kontrol etmek için bir rapor yazdırabilirsiniz.
<Kullanıcı Veri Listesi>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makinedeki ayarları ve bunların geçerli değerlerini bir listede kontrol edebilirsiniz.
<Ağ Kullanıcı Veri Listesi>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makinenin ağ ayarlarını ve bunların geçerli değerlerini bir listede kontrol edebilirsiniz. Adres filtresi ve IPSec ayarları gibi güvenlikle ilgili bilgiler de yazdırılır.
<İletişim Yönetim Raporu>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makine ile alınan e-postanın, alınma tarihi/saati de dahil geçmişini kontrol etmek için bir rapor yazdırabilirsiniz.
<Sayfa Sayaç Listesi>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Departman Kimliği Yönetimi'nde, her kullanıcı (departman kimliği) için yazdırma sayısını* kontrol etmek için bir rapor yazdırabilirsiniz.
* Bu rapordaki sayılar için sayfanın yazdırılan yüzleri temel alınır. Örneğin, bir sayfanın bir yüzüne yazdırıyorsanız sayı 1, her iki yüzüne yazdırıyorsanız sayı 2'dir.
<Sayaç Raporu>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Yazdırılan tüm sayfaların toplam sayısını kontrol etmek için bir rapor yazdırabilirsiniz.
<Yazdırma Kayıt Listesi>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Aşağıdaki yazdırma geçmişi bir raporda kontrol edilebilir.
Bir bilgisayardan yazdırılan belgelerin geçmişi
Alınan ve yazdırılan e-posta geçmişi
Ayar listesi ve rapor yazdırma geçmişi
<IPSec Politika Listesi>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makinede kayıtlı IPSec ilkelerinin ayarlarının bir listesini kontrol edebilirsiniz.
<AddOn Sistem Bilgileri>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makinede yüklü uygulamaların bilgilerinin ve bazı sistem uygulaması bilgilerinin bir listesini kontrol edebilirsiniz.
<Alım Sonucu Raporu>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Bir içe aktarma işleminin sonuçlarını bir raporda kontrol edebilirsiniz.
<Toner Kartuşu Kayıt Raporu>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Toner kartuşlarının kullanım geçmişini bir raporda kontrol edebilirsiniz.
<PCL>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makinenin PCL ayarlarını, bunların geçerli değerlerini ve kullanılabilen yazı tiplerini bir listede kontrol edebilirsiniz.
<PS>
<Ayarla>  <Çıktı Raporu>  <Listeyi Yazdır>
Makinenin PS ayarları, bunların geçerli değerlerini ve kullanılabilen yazı tiplerini bir listede kontrol edebilirsiniz.
95FW-081