<Veri Yönetimi>

Ayarları makine ayar bilgileri ve başlatma verileri gibi verilerden yararlanmak üzere yapılandırabilirsiniz.
<USB Belleğinden Al>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Tüm ayar bilgilerini USB bellek cihazından alabilirsiniz.
<USB Belleğine Aktar>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Tüm ayar bilgilerini USB bellek cihazına aktarabilirsiniz.
<Web Hizmetinden Alımı/Aktarımı Kısıtla>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Alma ve aktarma işlemlerinin Uzak UI dışındaki Web uygulamaları ile kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin.
<Ağ Ayarlarını Başlat>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>
Tüm makine ayarlarının varsayılan fabrika değerlerini geri yükleyebilirsiniz.Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme
<Ağ Ay. Hariç Tüm Ayarları Başlat.>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>
Tüm makine ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine geri alabilirsiniz.Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme
<Tüm Veri/Ayarları Başlat>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>
Makine ayarlarının tümünün fabrika varsayılan değerlerine geri yüklemeyi ve makinede saklanan verileri tamamen silmek için seçin. Normalde bu ayarı kullanmak gerekli değildir ancak makineyi elden çıkarırken kişisel ve gizli bilgilerin silinmesi için faydalıdır. Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme
95FW-07Y