<Kullanıcı Yönetimi>

Makinenin kullanıcılarını kullanıcı kimlik doğrulaması uygulaması ile yönetmek için ayarları yapılandırabilirsiniz.
<Yönetici Parolasını Ayarla.>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Kullanıcı Yönetimi>  <Kimlik Doğrulama Yönetimi>
Administrator tarafından Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açmak için kullanılan parolayı değiştirebilirsiniz. Parolayı tekrar değiştirilirken yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.
<Yönetici PIN’ini ayarlayın.>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Kullanıcı Yönetimi>  <Kimlik Doğrulama Yönetimi>
Administrator ayrıcalıkları gerektiren ayarları görüntülemek için PIN girilip girilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
<Sistem Yönetici Bilgisi Ayarları>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Kullanıcı Yönetimi>
Makineye ilişkin Sistem Yöneticisi bilgilerini ayarlayın. Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'ini Değiştirme
<Departma Kimlik Yönetimi>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Kullanıcı Yönetimi>
Gruplardaki kullanıcıların Departman Kimliklerine atanarak yönetilip yönetilmeyeceğini seçin. Departman Kimliği Yönetimi Ayarlarını Yapılandırma
95FW-07U