Sistem Veri İletişimini Yapılandırma

Bu bölümde açıklanan ayarlar, bir proxy aracılığıyla DNS adı çözümlemesi ve veri iletişimi gerçekleştirmek üzere alt satırı kullanmak için gereklidir. Bu ayarları belirtmek için Administrator ayrıcalıkları gerekir.
Alt hat için DNS sunucusu adresi ayarı ve proxy ayarları, sadece örneğin bir ürün yazılımı dağıtım sunucusuna erişmek için alt hattı kullanmak gibi belirli sistem veri iletişimi için kullanılabilir. Normal bir İnternet bağlantısı için kullanılamazlar. Sistem veri iletişimi dışındaki uygulamalara yönelik alt hat için bir DNS sunucusu veya proxy sunucusu kullanırken, ana hat ayarlarında alt hat ile kullanılacak adresleri ve bağlantı noktası numaralarını kaydedin.
Ayrıca, ana hatla belirli sistem veri iletişimi türlerini de gerçekleştirebilirsiniz.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları] [Sistem Verisi İletişim Ayarları] seçeneğine tıklayın.
4
Gerekli ayarları belirtin.
Alt hattın DNS'sini ayarlama
1
Ortamınıza göre, DNS sunucusunun IP adresini [IPv4 DNS Ayarları] alanına girin.
Alt hattın proxy'sini ayarlama
1
[Proxy Kullan] seçeneğini işaretleyin.
2
Ortamınıza göre, proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.
3
Proxy kimlik doğrulaması kullanmak için [Proxy Kml Doğr. Kullan] öğesini seçin ve ad var parolayı girin.
Kullanılacak hattı seçme
1
[Kullanılacak Hattı Seçin] için [Ana Hat] veya [Alt Hat] öğesini seçin.
<Kullanılacak Hattı Seçin> için <Ana Hat> öğesini seçerseniz <Ana Hat> için ayarlar <DNS Sunucu Adresi Ayarları> ve <Proxy Ayarları> kısmında yansıtılır.
DNS Ayarlarını Yapma
Proxy Ayarlama
5
[OK] seçeneğine tıklayın.
95FW-011