Bir Kablosuz Yönlendirici Seçerek Bağlantı Ayarlama

Bağlantı için kullanılabilir kablosuz yönlendiricileri arayabilir ve makinenin ekranından bir tanesini seçebilirsiniz. Kablosuz LAN yönlendiriciniz için güvenlik standardı WEP, WPA/WPA2-PSK veya WPA3-SAE ise ağ anahtarı için bir WEP anahtarı veya PSK girin. Sahip olduğunuz SSID, ağ anahtarı, güvenlik standardı veya kimlik doğrulama/şifreleme yöntemi vb. ile ilgili bilgileri önceden yazıp onaylayın. SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme
Güvenlik ayarları
Kablosuz bağlantı bir kablosuz yönlendirici seçilerek ayarlandıysa WEP kimlik doğrulama yöntemi <Açık Sistem> olarak veya WPA/WPA2-PSK ve WPA3-SAE için şifreleme yöntemi <Oto> (AES-CCMP veya TKIP) olarak ayarlanır. WEP kimlik doğrulaması için <Paylş. Anaht.> öğesini seçmek veya WPA/WPA2-PSK ve WPA3-SAE için şifreleme yöntemini <AES-CCMP> olarak belirtmek istiyorsanız bağlantıyı <Manüel Gir> kısmında ayarlayın. Ayrıntılı Ayarlar Belirterek Bağlantı Ayarlama
Kablosuz LAN yönlendiriciniz için güvenlik standardı WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP ise şifreleme yöntemi AES-CCMP olarak ayarlanır. Ayrıca, kablosuz LAN'a bağlanmadan önce makine için IEEE 802.1X kimlik doğrulama ayarlarını belirtin. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma
1
<Ayarla>'yı (<Ana Menü> ekranında) seçin. <Ana Menü> Ekranı
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN Ayarları>  <SSID Ayarları>'yı seçin.
3
<Erişim Noktası Seç> öğesini seçin.
Makine, kullanılabilir kablosuz yönlendiricileri aramaya başlar.
4
Bir kablosuz yönlendirici seçin ve buna bağlanın.
Kablosuz LAN yönlendiriciniz için güvenlik ayarı WEP, WPA/WPA2-PSK veya WPA3-SAE ise
1
Kullanılacak kablosuz LAN yönlendiricisini seçin.
2
Ağ anahtarını girin.
3
Onay ekranında <Evet>'i seçin.
Yapılandırma tamamlandığında <Bağlandı.> ekranı görüntülenir.
Kablosuz LAN yönlendiriciniz için güvenlik ayarı WEP, WPA/WPA2-PSK veya WPA3-SAE haricindeki bir ayar ise
1
Kullanılacak kablosuz LAN yönlendiricisini seçin onay ekranında <Evet>'i seçin.
Yapılandırma tamamlandığında <Bağlandı.> ekranı görüntülenir.
95FW-00C