Автоматичний вибір відповідного джерела паперу для певної функції

Можна ввімкнути або вимкнути функцію автоматичного вибору джерела паперу для кожного джерела паперу. Якщо для цієї функції встановлено значення <Увімк.>, апарат автоматично вибирає джерело паперу, у яке завантажено папір відповідного формату для кожного завдання друку. Крім того, коли папір у вибраному джерелі паперу закінчується, ця функція забезпечує неперервний друк, виконуючи перехід на інше джерело паперу, у яке завантажено папір того ж формату.
Обов’язково вкажіть <Увімк.> принаймні для одного із джерел паперу. Якщо вибрати <Вимк.> для всіх джерел паперу, завершити процедуру налаштування буде неможливо.
1
Виберіть <Уст.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>  <Автом. вибір джерела паперу>.
3
Виберіть функцію.
Параметр <Інше> дає змогу встановити джерело паперу, яке використовується для виведення звітів.
Якщо для параметра <Оптимальна продуктивність> установлено значення <Увімк.>, апарат автоматично перемикається з одного джерела паперу на інше, до того як папір у першому джерелі закінчиться.
4
Виберіть пункт <Увімк.> для кожного джерела паперу, яке має вибиратись автоматично.
Якщо вибрано функцію <Принтер> на кроці 3
Укажіть, чи потрібно об’єднати кілька джерел паперу в групу. Якщо вказано групування джерел паперу, то під час друку з зазначенням будь-якого джерела паперу, що належить до групи, вибір джерела паперу виконується автоматично в межах цієї групи. Щоб указати групування джерел паперу, виберіть <Параметри групи> установіть параметр <Використов. групу> на <Увімк.> виберіть джерело паперу виберіть групу, у яку потрібно додати кожне джерело паперу  виберіть <Застосувати>.
93X4-026