Реєстрація паперу довільного формату (папір нестандартного формату)

Можна зареєструвати до п’яти часто використовуваних форматів паперу. Формати паперу, зареєстровані тут, відображаються на екрані вибору формату паперу для шухляди або багатоцільового лотка (Зазначення формату й типу паперу в шухляді для паперу або Зазначення формату й типу паперу, завантаженого в багатоцільовий лоток).
1
Виберіть <Параметри паперу> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Реєструвати нестандартний формат>.
3
Виберіть кнопку від <S1> до <S5> виберіть <Реєструвати>.
Вибравши пункт <Перейменувати>, можна призначити кнопці назву, яку легко запам’ятати.
Якщо ви вибрали зареєстровану кнопку, виберіть <Редагування>.
4
Установіть формат паперу.
Укажіть довжину сторін <X> і <Y>. Виберіть <X> або <Y>, щоб зазначити довжину кожної сторони за допомогою цифрових клавіш або клавіш /.
5
Виберіть <Застосувати>.
93X4-025