Введення символів

Використовуйте цифрові клавіші для введення тексту і значень.
Перемикання типу тексту
Натисніть  щоб перемкнути тип тексту, що вводиться.
Також можна вибрати <Метод введення> та натиснути клавішу , щоб перемкнути тип тексту.
Типи тексту, які можна вводити
Нижче зазначено текст, який можна вводити.
Клавіша
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Недоступно)
0
(пробіл) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Недоступно)
Натисніть клавішу  або виберіть <Символ> і натисніть клавішу , якщо потрібно ввести тип тексту <A> або <a>, щоб відобразити на екрані символи, які можна ввести. Використовуйте клавіші /// для вибору потрібного символу, і натисніть клавішу .
Видалення тексту
За кожного натискання клавіші  (Очистити) видаляється один символ. Натисніть і утримуйте клавішу (Очистити), щоб видалити весь уведений текст.
Переміщення курсора (введення пробілу)
Щоб перемістити курсор, натисніть клавішу  або . Щоб увести пробіл, перемістіть курсор до кінця тексту й натисніть .
93X4-01Y