<Керування даними>

Можна налаштувати параметри використання таких даних, як інформація про параметри апарата й ініціалізація даних.
<Імпорт із пристрою пам’яті USB>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Можна імпортувати всі відомості про параметри з пристрою пам’яті USB.
<Експорт на пристрій пам’яті USB>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Можна експортувати всі відомості про параметри на пристрій пам’яті USB.
<Обмежити імпорт/експорт із веб-служби>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Укажіть, чи слід заборонити виконання операцій імпорту й експорту за допомогою інших веб-програм, крім Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
<Ініціаліз. мережеві параметри>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування даними>
Ви можете відновити заводські значення за замовчуванням для всіх параметрів мережі.Ініціалізація параметрів
<Ініціаліз. всі парам. без мереж. парам.>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування даними>
Ви можете відновити заводські значення за замовчуванням для всіх параметрів апарата.Ініціалізація параметрів
<Ініціалізація всіх даних і параметрів>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування даними>
Виберіть для відновлення заводських значень за замовчуванням для всіх параметрів апарата й повного стирання даних, які зберігаються в апараті. Зазвичай використовувати цей параметр не потрібно, але він корисний для видалення особистої або конфіденційної інформації під час утилізації апарата. Ініціалізація параметрів
93X4-07Y