<Керування пристроєм>

Можна налаштувати параметри, пов’язані з керуванням пристроєм і додатковими компонентами.
<Параметри відомостей про пристрій>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Введіть ім’я та місце встановлення апарата для ідентифікації апарата.
<Відображати стан завдань перед автентиф.>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Виберіть, чи обмежувати доступ до екрана <Монітор стану> під час використання служби входу.
<Обмеж. доступ до завд. ін. користувачів>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Укажіть, чи заборонити користувачам виконувати операції із завданнями інших користувачів на екрані <Монітор стану>, якщо використовується функція автентифікації користувача.
<Відображати журнал завдань>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Виберіть, чи відображати журнали завдань на екрані <Монітор стану>. Також можна вказати, чи дозволяти програмному забезпеченню для керування пристроєм отримувати журнали завдань з апарата. Основні екрани
<Зберегти контрольний журнал>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Укажіть, чи потрібно почати записування журналів. Інформацію про типи журналів див. у розділі Функція керування.
<Отримати журнал автентифікації в мережі>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Виберіть, чи починати записувати журнал виконання автентифікації, коли доступ до апарата здійснюється через мережу, наприклад під час друку з комп’ютера.
<Обмеж.доступ представн.служби обслуг.>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Можна налаштувати апарат так, щоб заборонити внесення змін до інформації користувача або до параметрів, пов’язаних із безпекою, під час діагностики або ремонту апарата в дилера або співробітника сервісного центру.
<Відобр. кноп. стор. придб. витр. матер.>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>  <Пар. інф.вит.мат. в Інт. ВК/Toner Status>
Виберіть, чи відображати кнопку для доступу до веб-сайту для придбання картриджів із тонером в інтерфейсі віддаленого користувача.
<Параметри програми Toner Status>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>  <Пар. інф.вит.мат. в Інт. ВК/Toner Status>
Виберіть, чи використовувати інструмент сповіщення про рівень тонера в картриджі. Ви також можете встановити, чи відображати кнопку для доступу до веб-сайту для придбання картриджів з тонером на інструменті сповіщення про рівень тонера в картриджі.
<Заборонити ініціал. пароля адміністрат.>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Установіть, чи потрібно обмежувати роботу функції <Ініціаліз. пароль корист. Administrator> у розділі <Перевірте лічильник>.
<Обмежити операції в спеціальних режимах>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Виберіть, чи обмежувати використання особливого режиму, який передбачений для обслуговування співробітниками сервісного центру.
<Режим Canon Genuine>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Керування пристроєм>
Цей режим призначений для оригінальних картриджів.
93X4-07W