<Параметри безпеки>

Можна налаштувати параметри, пов’язані з модифікацією системи.
<Перевіряти систему під час запуску>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Параметри безпеки>  <Параметри перевірки системи>
Апарат можна налаштувати на перевірку цілісності мікропрограми та програм, установлених на апараті під час запуску.
<McAfee Embedded Control>
<Устан.>  <Параметри керування>  <Параметри безпеки>  <Параметри перевірки системи>
Під час роботи апарата функція McAfee Embedded Control використовується для запобігання внесенню несанкціонованих змін у програму і виконанню несанкціонованих програм, що підвищує надійність системи.
93X4-080