Ліцензія/Інше

Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».
Елемент
Опис параметра
Можна налаштувати в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати ліцензію>
не більше 24 символів
Ні
Ні
-
<Параметри AddOn>
<Використовувати TLS>
<Вимк.>, <Увімк.>
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Перев. сертиф. TLS за доп. прогр. AddOn>
<Вимк.>, <Увімк.>
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Дод. ел-ти для вериф.>: <CN>: Вимк., Увімк.
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Використовувати кешування DNS>
<Увімк. (Використання без обмежень)>, <Увімк. (Зазначити період)>, <Вимк.>
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Увімк. (Зазначити період)>:
<Дата зав. дії>: від 1 до 60 до 120 с
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Викор. парам. проксі-серв. цього пристр.>
<Вимк.>, <Увімк.>
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Додати X-FRAME-OPTIONS до заголовка HTTP>
<Вимк.>, <Увімк.>
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Параметри інтерф. віддал. користувача>
<Увімкн. інтерфейс віддал. користувача>
<Вимк.>, <Увімк.>
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
<Використовувати TLS>
<Вимк.>, <Увімк.>
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Параметри віддаленого керування>
<Вимк.>, <Увімк.>
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Пароль>: Не більше 8 символів (тільки буквено-цифрові символи)
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Зареєструвати/оновити програмне забезп.>
<Параметри керування ПЗ>
Так
Ні
-
<Запустити програму початкового налашт.>
<Так>, <Ні>
Ні
Ні
-
93X4-06X