Настроювання параметрів Ethernet

Ethernet – це стандарт, який визначає методи зв’язку в локальній мережі. Зазвичай система зв’язку (напівдуплекс/дуплекс) і тип Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) можуть установлюватись автоматично. Ви можете встановити їх окремо, переключивши настроювання на ручне керування. За потреби зареєструйте параметри.
<Параметри драйвера Ethernet> існує і для головної, і для додаткової ліній. Налаштуйте кожен з параметрів за потреби.
1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри драйвера Ethernet>.
Щоб указати параметри Ethernet для додаткової лінії, виберіть <Настройки> <Мережа> <Параметри запасного каналу> <Параметри драйвера Ethernet>.
3
Виберіть, настроювати параметри Ethernet автоматично чи вручну.
У звичайних умовах установіть параметр <Автоматичне визначення> на <Увімк.>. Система зв’язку й тип Ethernet визначатимуться та налаштовуватимуться автоматично.
Автоматичне налаштування параметрів Ethernet
1
Виберіть <Автоматичне визначення> <Увімк.>.
Ручне налаштування параметрів Ethernet
1
Налаштуйте параметр для вимкнення автоматичного визначення.
Виберіть <Автоматичне визначення>  <Вимк.>.
2
Виберіть <Режим обміну даними> виберіть режим зв’язку.
<Напівдуплекс>
Надсилання й отримання даних зв’язку здійснюється по черзі. Вибирайте цей параметр, коли апарат підключено до мережевого пристрою через напівдуплекс.
<Повний дуплекс>
Надсилання й отримання даних зв’язку здійснюється одночасно. Використовуйте цей параметр для більшості середовищ.
3
Виберіть <Тип Ethernet> виберіть тип Ethernet.
Виберіть значення <10BASE-T>, <100BASE-TX> або <1000BASE-T> в розділі <Тип Ethernet>.
93X4-00S