Настроювання підключення за допомогою режиму PIN-коду для WPS

Деякі маршрутизатори з функцією WPS (Wi-Fi Protected Setup) не підтримують кнопковий режим. У такому разі зареєструйте PIN-код, згенерований на апараті, на мережевому пристрої.
Створення PIN-коду на апараті
<Устан.>  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри бездротової локальної мережі>  <Режим PIN-коду WPS>  виберіть <Так> на екрані підтвердження
PIN-код створено.
Реєстрація PIN-коду в маршрутизаторі бездротової локальної мережі
Зареєструйте PIN-код упродовж двох хвилин після його створення. Для отримання докладнішої інформації див. посібник з експлуатації мережевого пристрою.
1
Доступ до маршрутизатора бездротової мережі через комп’ютер.
2
Відобразіть екран для введення PIN-коду WPS.
3
Зареєструйте створений PIN-код у маршрутизаторі бездротової локальної мережі.
Після того, як маршрутизатор бездротової локальної мережі буде визначено й настроювання завершено, відобразиться вікно <Підключено.>.
Якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі настроєно на використання автентифікації WEP, можливо, не вдасться настроїти підключення за допомогою WPS.
93X4-00A