Настроювання підключення за допомогою кнопкового режиму WPS

Якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі підтримує кнопковий режим WPS (Wi-Fi Protected Setup), можна легко налаштувати підключення за допомогою кнопки WPS.
<Устан.>  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри бездротової локальної мережі>  <Режим кнопки WPS>  виберіть <Так> на екрані підтвердження натисніть і утримуйте кнопку WPS на маршрутизаторі бездротової мережі
Після того, як маршрутизатор бездротової локальної мережі буде визначено й настроювання завершено, відобразиться вікно <Підключено.>.
Залежно від мережевого пристрою може бути необхідно натиснути й утримувати кнопку WPS протягом 2 секунд або довше. Для отримання докладної інформації див. посібники з експлуатації мережевого пристрою.
Якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі настроєно на використання автентифікації WEP, можливо, не вдасться настроїти підключення за допомогою WPS.
93X4-009