Неможливо надрукувати

Перевірте це щонайперше

Блимає чи світиться індикатор роботи/обробки даних (на панелі керування)?

Якщо він блимає чи світиться – наявний документ, який наразі обробляється чи чекає на обробку. Зачекайте до закінчення обробки або виберіть документ на екрані, який потрібно визначити пріоритетним, щоб перевірити стан друку.
Перевірка стану друку та історії
Відкладений друк документів на апараті

Чи відображається на екрані повідомлення?

Якщо під час використання апарата виявлено несправність, на екрані відображається повідомлення.
Відображається повідомлення або число, що починається із символу # (код помилки)

Чи встановлено для параметра <Auto Select> значення <No>?

Щоб перейти до необхідного режиму роботи, замініть усі елементи або елементи, що використовуєте, на <Yes>. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) на сайті онлайн-посібника.

Чи ввімкнуто режим примусового друку збережених документів?

Якщо ввімкнуто, залежно від параметрів документів, їх друк може бути неможливим.
Налаштування параметрів примусово відкладеного друку

Чи виконується друк через сервер друку за допомогою команди LPR?

Під час неперервного друку даних у форматі PDF із використанням команди LPR виконуйте по одному завданню за раз з інтервалом, установленим у розділі <Timeout>. Докладні відомості див. в розділі Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) на сайті онлайн-посібника.
93X4-08L