Desament de múltiples destinacions com a grup

  
Diverses destinacions desades a la llibreta d'adreces (Desament de destinataris a la llibreta d'adreces) es poden combinar en un grup. Podeu utilitzar aquesta funció per enviar documents i fer còpies de seguretat de dades alhora perquè els tipus diferents de destinacions es poden desar al mateix grup. Per exemple, podeu desar adreces de correu electrònic i adreces IP de servidor de fitxers juntes en un sol grup.
Per desar un grup que contingui destinacions per al vostre ús propi, heu d'iniciar sessió a l'equip. Inici de sessió a l'equip
No es poden desar destinacions noves en una adreça de grup. Desament previ de destinacions a la llibreta d'adreces.
Només es poden agrupar destinacions incloses a la mateixa llista d'adreces. No es poden agrupar destinacions desades a llistes d'adreces diferents.
Podeu desar fins a 256 destinacions en una adreça de grup.
A més de desar destinacions com a adreces de correu electrònic, podeu desar una bústia (espai d'emmagatzematge provisional de l'equip) en un grup (Edicions simples de fitxers). Per exemple, quan deseu una bústia en un grup i envieu un document llegit adjunt a un correu electrònic, el document es pot desar a l'equip i es pot comprovar posteriorment.
1
Premeu <Opcions dest./reenv.>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Desar destinacions>.
3
Premeu <Desar nova destinació>.
4
Premeu <Grup>.
5
Premeu <Nom>  introduïu el nom de grup i premeu <Bé>.
6
Seleccioneu la llista d'adreces.
(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).
Podeu crear un grup a partir de les destinacions desades a la llista d'adreces seleccionada. Per exemple, si seleccioneu <Llista adreces 2>, no podreu afegir al grup una destinació desada a <Llista adreces 1>. El grup creat es desa a la llista d'adreces que seleccioneu en aquest pas.
Si voleu desar un grup que contingui destinacions per al vostre ús propi, seleccioneu <Llista adreces personal>.
Si voleu desar destinacions d'un grup que només un administrador pot editar, seleccioneu <Llista adr. per admin.>.
Si seleccioneu l'opció <Llista adreces personal>, no podreu seleccionar <Desar a bústia>.
7
Seleccioneu les destinacions que vulgueu incloure al grup.
1
Premeu <Afegir de llibreta d'adreces>.
2
Seleccioneu les destinacions que vulgueu desar en un grup i premeu <Bé>.
Botó de tipus de destinació
Seleccioneu (correu electrònic), (I-fax) o  (fitxer) per filtrar les destinacions que es mostren a la llista d'adreces (). Premeu <Tot> per veure totes les destinacions desades.
Destinació
Es mostren les destinacions desades a la llista d'adreces que vau seleccionar al pas 6. En aquesta llista, seleccioneu les destinacions que vulgueu desar en un grup.
Quan les destinacions es gestionen mitjançant números d'accés, no es mostren a la llista llevat que s'introdueixi el número d'accés (Restricció de l'accés a destinacions desades a la llibreta d'adreces) després de prémer <Número d'accés>.
<Detalls/Editar>
Seleccioneu una destinació i premeu <Detalls/Editar> si voleu comprovar les opcions de la destinació. Premeu <Bé> per tornar a la pantalla anterior.
<Cercar per nom>
Introduïu el nom de la destinació. Torneu a prémer <Cercar per nom> per tornar a la pantalla anterior.
Botó del primer caràcter
Seleccioneu el botó alfanumèric del primer caràcter del nom de destinació. Premeu <Tot> per veure totes les destinacions desades.
Per desar bústies en grups
Les destinacions de la llibreta d'adreces i la bústia es poden desar al mateix grup.
8
Premeu <Bé>  <Tancar>.
Quan les destinacions es gestionen mitjançant números d'accés, introduïu el número d'accés (Restricció de l'accés a destinacions desades a la llibreta d'adreces) després de prémer <Següent> al pas 8.
Si intenteu fer enviaments a un servidor de fitxers en què <Confirmar abans d'enviar> està establert en <On>, es mostrarà una pantalla en què es demana introduir un nom d'usuari i una contrasenya. En aquest cas, introduïu la contrasenya establerta anteriorment. Si voleu desar un servidor de fitxers a una adreça de grup, establiu <Confirmar abans d'enviar> en <Off>. No podeu fer enviaments a una adreça de grup que inclou un servidor de fitxers en què <Confirmar abans d'enviar> està establert en <On>.
A36C-063