Edició de les destinacions desades en botons d'accés ràpid

Després de desar destinacions, podeu canviar-ne o eliminar-ne les opcions.
1
Premeu <Opcions dest./reenv.>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Desar accés ràpid>.
3
Seleccioneu el botó d'accés ràpid que vulgueu editar o eliminar.
Si voleu editar les opcions del botó d'accés ràpid, premeu <Desar/Editar>. Per obtenir informació sobre com editar les opcions, vegeu el pas 7 a Desament de destinataris a la llibreta d'adreces. Quan hàgiu acabat d'editar, premeu <Bé>.
Si voleu eliminar un botó d'accés ràpid, seleccioneu-lo i premeu <Eliminar>  <Sí>.
4
Premeu <Tancar>.
A36C-067