Desament d'un grup en un botó d'accés ràpid

Les destinacions desades en botons d'accés ràpid es poden combinar en un grup i desar com a una sola destinació.
També podeu desar una bústia (espai d'emmagatzematge temporal de l'equip) en un grup (Edicions simples de fitxers).
1
Premeu <Opcions dest./reenv.>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Desar accés ràpid>.
3
Seleccioneu el botó que vulgueu desar i premeu <Desar/Editar>.
4
Premeu <Grup>.
5
Premeu <Nom>  introduïu el nom de grup i premeu <Bé>.
6
Premeu <Nom del botó d'accés ràpid>  introduïu el nom del botó d'accés ràpid que cal visualitzar i premeu <Bé>.
7
Seleccioneu les destinacions que vulgueu desar en un grup.
Premeu <Afegir des d'accés ràpid> seleccioneu la destinació premeu <Bé>.
En seleccionar una bústia
Premeu <Desar a bústia>  seleccioneu la bústia premeu <Bé>.
8
Premeu <Bé>  <Tancar>.
A36C-066