Registre de configuracions i destinacions d'ús freqüent com a botons personals/botons compartits a la pantalla <Inici>

Els paràmetres i destinacions freqüentment utilitzats es poden registrar a la pantalla <Inici> com a botons personals/botons compartits per recuperar aquests paràmetres amb un sol botó.
Els botons compartits els poden utilitzar tots els usuaris.
Els botons personals els poden utilitzar només els usuaris que han iniciat sessió.
A36C-05K