Col·locació dels originals i càrrega de paper

En aquesta secció es descriu com col·locar originals per llegir-los i com es carrega el paper utilitzat per imprimir. Podeu consultar aquesta secció també per obtenir informació sobre com especificar la mida i el tipus de paper per al paper carregat.

Col·locació dels originals

En aquesta secció es descriu el procediment per col·locar originals al vidre i a l'alimentador.

Càrrega de paper

En aquesta secció es descriu com carregar paper al calaix.

Especificació de la mida i el tipus de paper

En aquesta secció es descriu com especificar la mida i el tipus de paper per al paper carregat a l'origen del paper.
Per a configuracions de dispositius amb múltiples destinacions de sortida
Podeu especificar la destinació de sortida del paper per a cada funció durant la impressió. Especificació de la safata de sortida del paper preimprès
A36C-00J