Encallament de paper en un altre equipament opcional

En aquesta secció es descriu el mètode per eliminar els encallaments de paper. Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment de la referència que s'indica tot seguit per treure el paper.
A36C-032