Configuració de les opcions de seguretat de la xarxa

Els usuaris autoritzats poden patir pèrdues imprevistes a causa d'atacs de tercers malintencionats, com ara el rastreig de ports, la falsificació i la manipulació de dades mentre circulen per una xarxa. Per protegir la vostra informació important i valuosa contra aquests atacs, l'equip admet les funcions següents per millorar la seguretat i la confidencialitat.
Per obtenir més informació sobre les opcions de tallafoc, la comunicació IPSec i l'autenticació IEEE 802.1X, consulteu el manual de imagePRESS Server.
Opcions de proxy
Podeu proporcionar més seguretat utilitzant un servidor proxy per a les connexions fora de la xarxa, com ara quan navegueu per llocs web. Configuració d'un proxy
Comunicació xifrada TLS
TLS és un protocol de xifratge per a les dades enviades per una xarxa i s'utilitza freqüentment per a la comunicació mitjançant un navegador web o una aplicació de correu electrònic. TLS permet la comunicació de xarxa segura quan s'accedeix a l'equip en diverses situacions, com ara quan s'utilitza Remote UI (IU remota) o la distribució d'informació de dispositius. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
A36C-0F2