Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema

Quan la gestió de l'ID de departaments està activada, s'han d'establir aquests ID per als usuaris per tal que puguin iniciar la sessió. Tant l'ID com el PIN de l'administrador del sistema estan establerts en "7654321" de manera predeterminada, però es recomana canviar-ho per motius de seguretat. Per canviar-los, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
Assegureu-vos de no oblidar el PIN de l'administrador del sistema. Si us n'oblideu, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Aquesta opció no és una opció predeterminada d'administrador de l'Autenticació d'usuari. Per especificar aquesta opció per a un usuari amb privilegis d'administrador a l'Autenticació d'usuari, establiu [Select Role to Set:] en "Administrador". Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Opcions d'informació administrador sistema>.
3
Feu els canvis necessaris a les opcions d'administrador del sistema i premeu <Bé>.
<ID d'admdor. del sistema>
Introduïu un número de 7 dígits o menys per a l'ID nou d'administrador del sistema.
<PIN admdor. del sistema>
Introduïu un número de 7 dígits o menys per al PIN nou d'administrador del sistema i premeu <Confirmar>. Torneu a introduir el PIN i premeu <Bé> per confirmar-lo.
<Admdor. del sistema> / <Adreça de correu electr.> / <Informació de contacte> / <Comentari>
Introduïu informació sobre l'administrador si és necessari.
No podeu desar un ID d'administrador del sistema ni un PIN que només contingui zeros, com ara "00" o "0000000".
Encara que introduïu menys de set dígits, s'afegeixen zeros a l'inici del número i s'estableix un número de set dígits.
També podeu fer que la introducció de set dígits sigui un requisit per a l'ID i el PIN d'administrador del sistema. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
A36C-0EU