Ajust de la nitidesa per a la còpia (Nitidesa)

 
Podeu copiar la imatge amb contorns i línies nítides augmentant la nitidesa o suavitzar la imatge copiada reduint la nitidesa. Feu servir aquesta funció si voleu millorar la nitidesa de textos i diagrames borrosos o reduir el moaré (un patró a ratlles ondulades) per suavitzar la imatge acabada.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Nitidesa>.
5
Ajusteu la nitidesa i premeu <Bé>.
Si els ajustos a fer es divideixen en <Text> i <Foto/imatge>
Per millorar la nitidesa d'un text borrós, ajusteu el control de <Text> en <Alt>.
Per reduir el moaré quan llegiu originals que tinguin fotografies impreses, com revistes o fullets, ajusteu el control de <Foto/imatge> en <Baix>.
Si els ajustos a fer no es divideixen
Premeu <Alt> per ajustar el nivell de manera que el text i les línies es copiïn amb precisió o premeu <Baixa> per copiar tons mitjans més suaument en imatges impreses, etc.
6
Premeu <Tancar>.
7
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
A36C-08K