Recepció d'I-faxos

Quan es rep un I-fax

L'indicador Processant/Dades del tauler de control emet una llum verda intermitent. Quan la recepció hagi finalitzat, el document s'imprimirà automàticament i l'indicador s'apagarà.
Per cancel·lar la recepció, premeu  (Monitor estat)  <Estat de treballs>  seleccioneu <Reenviar>  <Comprovar RX d'I-fax>  seleccioneu un document  <Cancel·lar>.
Podeu especificar l'hora abans que es cancel·li la recepció quan rebeu un I-fax dividit i les dades posteriors no es poden rebre. S'imprimeixen les dades rebudes en el moment especificat. <Temps per a RX dades dividides>

Paper d'impressió

Els I-faxos entrants s'imprimeixen amb la mateixa mida de paper que la mida del document rebut. Si no hi ha paper de la mida del document rebut, el document s'imprimeix segons l'opció <Seleccionar calaix>. <Seleccionar calaix>
Per rebre I-faxos manualment
Premeu  (Monitor estat)  <Registre de treballs> seleccioneu <Rebre> <Comprovar RX d'I-fax>. Premeu <Bústia de fax/I-fax> (La pantalla <Inici>)  <Bústia RX en memòria>  <Bústia de RX dades divid.> per consultar els estats de recepció dels I-faxos dividits i la mida de les dades que contenen.
CONSELLS
Podeu estalviar paper quan imprimiu.
Podeu incloure informació, com l'hora de recepció, als documents rebuts quan els imprimiu. <Imprimir peu de pàgina rebuda>
A36C-0CU