Lectura d'un original amb les pàgines a la vista i desament/enviament amb dues pàgines per separat

 
Podeu llegir pàgines a la vista d'un llibre o una revista en pàgines separades en una sola operació.
Quan llegiu un llibre o un original enquadernat amb les pàgines a la vista, col·loqueu l'original al vidre. Col·loqueu l'original cap per avall amb les cantonades alineades amb la cantonada superior esquerra del vidre, com es mostra a continuació.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per llegir originals
5
Premeu <Opcions>  <Llibre 2 pàgines>.
6
Premeu <Tancar>.
7
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament/desament.
A36C-0C2