Ajust de l'alineació de la vora esquerra de la imatge

En la direcció d'alimentació, si la posició de la imatge al paper d'impressió es desplaça cap a l'esquerra i la dreta respecte a la posició correcta, la posició de la imatge desalineada es pot corregir ajustant el marge de la vora esquerra del paper.
També podeu ajustar el valor mitjançant el full de guia o la pàgina de prova.
1
Premeu <Canviar> per a <Ajustar posició d'imatge>.
2
Premeu <No usar lector> o <Ajustar manualment>.
Aquest procediment no és necessari si no s'han instal·lat els accessoris opcionals "Duplex Color Image Reader Unit-P" i "Sensing Unit-B".
Si introduïu la diferència respecta a la longitud mesurada de la pàgina de prova:
Per ajustar la posició de la imatge en fulls llargs, imprimiu una pàgina de prova de full llarg. L'ajust es pot fer amb més eficàcia que amb la pàgina de prova impresa per <Imprimir pàgina de prova> sota <Ajustar posició d'imatge>. (La pàgina de proves de fulls llargs està disponible al lloc web del manual en línia).
Premeu <Imprimir pàgina de prova>.
Introduïu el nombre de pàgines de prova que cal fer, i premeu <Següent>.
Si la posició de la imatge varia molt, la precisió de la correcció es pot millorar imprimint diverses pàgines de prova i utilitzant una mitjana de la longitud mesurada.
Seleccioneu un origen de paper que contingui un tipus de paper personalitzat i premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix la pàgina de prova.
Torneu a la pantalla Ajustar posició d'imatge i mesureu la longitud d'"i" a l'anvers i el revers de la pàgina de prova impresa.
Mida estàndard
Full llarg
Valor predeterminat: "i" = 20,0 mm
Introduïu la diferència de longitud entre el valor mesurat d'"i" i el valor predeterminat (20 mm) per a l'anvers i el revers.
Per exemple, si la longitud mesurada d'"i" és 21,5 mm, introduïu -1,5 mm per a <Alineació vora esq. (i)>.
Per exemple, si la longitud mesurada d'"i" és 18,5 mm, introduïu +1,5 mm per a <Alineació vora esq. (i)>.
La diferència d'1,5 mm entre la longitud mesurada i el valor predeterminat es corregeix.
Premeu <Bé>.
Segons calgui, torneu a provar d'imprimir la pàgina de prova i després comproveu-ne la quantitat de correcció.
Si corregiu la posició utilitzant imatges impreses:
Comproveu la posició de la imatge al paper d'impressió.
* Direcció d'alimentació
Mesureu la longitud d'"i", que és la distància de la vora esquerra de l'àrea impresa a la vora esquerra del paper, i introduïu la diferència respecte al valor predeterminat (20 mm).
Per exemple, si la longitud mesurada d'"i" és 21,0 mm, introduïu -1,0 mm per a <Alineació vora esq. (i)>.
Per exemple, si la longitud mesurada d'"i" és 19,0 mm, introduïu 1,0 mm per a <Alineació vora esq. (i)>.
La diferència d'1,0 mm entre el valor mesurat i el valor predeterminat es corregeix.
Premeu <Bé>.
Segons calgui, torneu a provar d'imprimir el paper i després comproveu-ne la quantitat de correcció.
Quan torneu a obrir la pantalla després de tancar la pantalla prement <Bé>, els valors de la pantalla tornen a '0'. No obstant això, se segueix aplicant el valor ajustat en cada camp Total. Si repetiu el pas, comproveu la longitud d'"i" a la pàgina de prova nova i introduïu el valor nou.
Per restaurar el valor acumulat, premeu <Restaurar opc. inicials>.
També podeu corregir la posició de la imatge utilitzant el valor de les marques de registre que es mostra a continuació. Comproveu si la línia central de la marca de registre i la vora de la pàgina de prova estan alineades i ajusteu la posició de la imatge de la manera següent:
Si la línia central de la marca de registra se superposa exactament a la vora de la pàgina de prova, no cal ajustar la posició de la imatge.
Si la línia central de la marca de registra queda fora de la vora de la pàgina de prova (la línia central de la marca de registre NO s'imprimeix), mireu al costat de quin número de la marca de registre queda la línia de la pàgina de prova i introduïu el valor positiu.
Si la línia central de la marca de registre queda dins de la vora de la pàgina de prova, mireu al costat de quin número de la marca de registre queda la línia de la pàgina de prova, i introduïu el valor negatiu.
La línia central de la marca de registre queda fora la vora de la pàgina de prova
La línia central de la marca de registre se superposa exactament a la vora de la pàgina de prova
La línia central de la marca de registre queda dins la vora de la pàgina de prova

Introduïu "+4" per ajustar-la

Ajustada correctament

Introduïu "- 6" per ajustar-la
A36C-06S