Ajust de l'escala de zoom de la imatge

Segons el tipus de paper, l'escalfor generada per la unitat de fixació pot fer que el paper s'ampliï o es redueixi lleugerament. En aquest cas, les imatges també es poden ampliar o reduir de la mateixa manera. Aquesta funció permet establir l'escala de zoom de la imatge per a cada paper o ampliar la imatge reduïda perquè coincideixi amb l'escala de zoom de la imatge de la segona cara del paper. Per ajustar l'escala de zoom de la imatge, indiqueu l'escala d'ampliació/reducció o el valor de la pàgina de prova que heu mesurat manualment.
També podeu ajustar el valor mitjançant el full de guia o la pàgina de prova.
1
Premeu <Canviar> per a <Ajustar posició d'imatge>.
2
Premeu <No usar lector> o <Ajustar manualment>.
Aquest procediment no és necessari si no s'han instal·lat els accessoris opcionals "Duplex Color Image Reader Unit-P" i "Sensing Unit-B".
3
Premeu <Imprimir pàgina de prova>.
Per ajustar la posició de la imatge en fulls llargs, imprimiu una pàgina de prova de full llarg. L'ajust es pot fer amb més eficàcia que amb la pàgina de prova impresa per <Imprimir pàgina de prova> sota <Ajustar posició d'imatge>. (La pàgina de proves de fulls llargs està disponible al lloc web del manual en línia).
4
Introduïu el nombre de pàgines de prova que cal fer, i premeu <Següent>.
Si la posició de la imatge varia molt, la precisió de la correcció es pot millorar imprimint diverses pàgines de prova i utilitzant una mitjana de la longitud mesurada.
5
Seleccioneu un origen de paper que contingui una mida de paper personalitzada, i premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix la pàgina de prova.
6
Torneu a la pantallaAjustar posició d'imatgeajusteu l'escala de zoom.
Si introduïu l'escala d'ampliació/reducció (%):
Definiu el percentatge d'ampliació / reducció (%) per a <Zoom (f)> i <Zoom (d)> a la pantalla <Ajustar posició d'imatge>, i premeu <Bé>.
<Zoom (f)>:
Amplia o redueix la imatge en direcció paral·lela a la direcció d'alimentació segons l'escala d'entrada.
<Zoom (d)>:
Amplia o redueix la imatge en direcció perpendicular a la direcció d'alimentació segons l'escala d'entrada.
Segons calgui, torneu a provar d'imprimir la pàgina de prova i després comproveu-ne la quantitat de correcció.
Si introduïu el valor de la pàgina de prova que heu mesurat manualment:
Mesureu manualment la longitud de les marques "f" i "d" a la pàgina de prova.
Valor predeterminat: f = 360 mm, d = 250 mm (per al full llarg: f = 450 mm, 550 mm o 650 mm, d = 250 mm)
Mida estàndard
Full llarg
Mida estàndard
Si imprimiu la pàgina de prova amb paper d'una mida més petita que 270 mm x 380 mm, no podreu mesurar la longitud d'"f" i "d", perquè no es podrà imprimir tota la imatge al paper. En aquest cas, calculeu el percentatge d'ampliació/reducció comparant la longitud mesurada d'"f/2" i "d/2" amb els valors predeterminats (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Amb el percentatge calcular, ajusteu l'escala de zoom.
Full llarg
Si imprimiu la pàgina de prova de fulls llargs amb paper d'una mida inferior a 270 mm x 762 mm, no s'hi imprimirà tota la imatge. Calculeu el percentatge d'ampliació/reducció comparant la longitud mesurada de "d/2" amb el valor predeterminat (d/2: 125 mm). Si "f" no s'imprimeix completament, mesureu la longitud d'"f" que estigui més a prop de la vora inferior del paper i calculeu el percentatge d'ampliació/reducció comparant la longitud mesurada amb els valors predeterminats (f = 450 mm, 550 mm, 650 mm). Amb el percentatge calcular, ajusteu l'escala de zoom.
Premeu <Ajustar utilitzant pàgina de prova>.
Introduïu la longitud de la pàgina de prova a l'anvers i el revers i premeu <Bé>.
Per exemple, si la longitud mesurada d'<f> és 360,4 mm, introduïu 360,4. La diferència de longitud (0,4 mm en aquest cas), es redueix i, per tant, la imatge s'imprimeix amb la mida correcta.
<f>:
Introduïu la longitud mesurada de la marca "f" a la pàgina de prova.
Per al full llarg: introduïu el valor d'entrada calculat a partir de la longitud mesurada de la marca "f" a la pàgina de prova de fulls llargs.
Valor d'entrada = ([valor predeterminat "f": 360 mm]/[posició mesurada "f": 450, 550, 650 mm)) x valor mesurat "f".
<d>:
Introduïu la longitud mesurada de la marca "d" a la pàgina de prova.
Segons calgui, torneu a provar d'imprimir la pàgina de prova i després comproveu-ne la quantitat de correcció.
7
Premeu <Bé>.
A36C-06R