Mesures de seguretat millorades

La possibilitat de fer servir l'equip per desar dades importants i compartir informació fa que el seu ús sigui més eficient. També eleva el valor ofert per l'equip com actiu d'informació.
L'equip disposa de diferents funcions per millorar la seguretat, com l'impediment de la filtració d'informació, l'impediment de l'accés no autoritzat i la protecció de l'accés no autoritzat.
La utilització de totes aquestes funcions li permet l'ús de l'equip de forma segura.
A36C-0RH