Custom Settings

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció Importar-ho tot", vegeu Funció Importar-ho tot.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Nombre de còpies>
De 1 a 9999
C
Settings for Printer Settings
<Impressió a doble cara>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Default Paper Feed Source>
<Auto>, <Safata MU>*1, <Drawer 1> a <Drawer n>*2
No
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
<A4>, <A3>, <A5>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <305x457 mm>, <320x450 mm(SRA3)>, <330x483 mm>
No
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Fi>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Gruixut 1>, <Gruixut 2>, <Gruixut 3>, <Gruixut 4>, <Gruixut 5>, <Gruixut 6>, <Gruixut 7>, <Gruixut 8>, <Gruixut 9>, <Color 1>, <Color 2>, <Reciclat 1>, <Reciclat 2>, <Reciclat 3>, <Preperforat 1>, <Preperforat 2>, <Transparència>, <Etiquetes>, <Opac 1>, <Opac 2>, <Opac 3>, <Capçalera>, <Estucat a 1 cara 1>, <Estucat a 1 cara 2>, <Estucat a 1 cara 3>, <Estucat a 1 cara 4>, <Estucat a 1 cara 5>, <Estucat a 1 cara 6>, <Estucat a 1 cara 7>, <Estucat a 1 cara 8>, <Estucat a 1 cara 9>, <Estucat a 2 cares 1>, <Estucat a 2 cares 2>, <Estucat a 2 cares 3>, <Estucat a 2 cares 4>, <Estucat a 2 cares 5>, <Estucat a 2 cares 6>, <Estucat a 2 cares 7>, <Estucat a 2 cares 8>, <Estucat a 2 cares 9>, <Estucat mat 1>, <Estucat mat 2>, <Estucat mat 3>, <Estucat mat 4>, <Estucat mat 5>, <Estucat mat 6>, <Estucat mat 7>, <Estucat mat 8>, <Estucat mat 9>, <Gofrat 1>, <Gofrat 2>, <Gofrat 3>, <Gofrat 4>, <Gofrat 5>, <Gofrat 6>, <Gofrat 7>, <Gofrat 8>, <Vitel·la 1>, <Vitel·la 2>, <Vitel·la 3>, <Separad. 1>, <Separad. 2>, <Sobre>, <Pel·lícula transparent>
No
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>: <Off>, <Collate>, <Group>,, <Offset+Collate>, <Offset+Group>, <Staple+Collate>*1, <Staple+Group>*1
<Offset Copies>: De 1 a 9999
<Binding Position>: <Corner (Upper-L)>, <Double (Top)>, <Corner (Upper-R)>, <Double (Right)>, <Corner (Lower-R)>, <Double (Bottom)>, <Corner (Lower-L)>, <Double (Left)>
C
Settings for Printer Settings
<Punch> *1
<Punch>: <On>, <Off>
<Punch Position>:<Left>, <Right>, <Top>, <Bottom>
<Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Un. d'acabat (3 perf.)>, <Unitat perforadora>
C
Settings for Printer Settings
<Plegar> *1
<Plegar>: <On>, <Off>
<Fold Type>: <Plec C>, <Plec Z>, <Plec central>, <Paral·lel doble>, <Plec Z acordió>, <Plec quadern>
<Saddle Fold Sheet Together>: D'1 a 5 fulls
No
C
Settings for Printer Settings
<Cara amunt/avall>
<Cara amunt>, <Cara avall>
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Density> *1
<Cyan>: De -8 a +8; 0
<Magenta>: De -8 a +8; 0
<Yellow>: De -8 a +8; 0
<Black>: De -8 a +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Density (Fine Adjust)> *1
<Cyan>:
<High>: De -8 a +8; 0
<Medium>: De -8 a +8; 0
<Low>: De -8 a +8; 0
<Magenta>:
<High>: De -8 a +8; 0
<Medium>: De -8 a +8; 0
<Low>: De -8 a +8; 0
<Yellow>:
<High>: De -8 a +8; 0
<Medium>: De -8 a +8; 0
<Low>: De -8 a +8; 0
<Black>:
<High>: De -8 a +8; 0
<Medium>: De -8 a +8; 0
<Low>: De -8 a +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Toner Save>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Resolution>
<1200 dpi>, <600 dpi>
B
Settings for Printer Settings
<Img Compress. Optimization>
<On>, <Off>
B
Settings for Printer Settings
<Sharpness>
De -3 a +3; 0
No
B
Settings for Printer Settings
<Sharpness (Photo)>
De -1 a +3; 0
No
C
Settings for Printer Settings
<Trapping>
<Trapping>: <On>, <Off>
<Trapping Width>:
<Upper>: De 0 a 3; 1 píxel
<Lower>: De 0 a 3; 1 píxel
<Left>: De 0 a 3; 1 píxel
<Right>: De 0 a 3; 1 píxel
<Trapping Density>:
<Cyan>: De 0 a 100; 100 %
<Magenta>: De 0 a 100; 100 %
<Yellow>: De 0 a 100; 100 %
B
Settings for Printer Settings
<Toner Volume Correction>
<Normal>, <Grad. Priority>, <Text Priority>
C
Settings for Printer Settings
<Line Control>
<Res. Priority>, <Grad. Priority>
C
Settings for Printer Settings
<Width Adjustment>
<Width Adjustment>: <On>, <Off>
<Horizontal>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Vertical>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Target Color>: <All>, <Black Only>
B
Settings for Printer Settings
<Advanced Smoothing>
<Advanced Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <On>, <Off>
<Apply to Text>: <On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Gradation Smoothing>
<Gradation Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <On>, <Off>
<Apply to Images>: <On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Enhance Text for B&W Print>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: De 5 segons a 300 segons; 15 segons
C
Settings for Printer Settings
<Print After Completing RIP>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Booklet> *1
<Booklet>: <On>, <Off>
<Book Opening>: <Left Opening>, <Right Opening>
C
Settings for Printer Settings
<Saddle Stitch> *1
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Creep Correction> *1
<Off>, <Auto>, <Correction Width>
C
Settings for Printer Settings
<Transparency Interleaving> *1
<Off>, <Blank>, <Printed>
C
Settings for Printer Settings
<Copy Set Numbering> *1
<Copy Set Numbering>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Print Position> *1
<5 Locations>, <Top Left>, <Bottom Left>, <Top Right>, <Bottom Right>, <Full Surface>
C
Settings for Printer Settings
<Starting Number> *1
D'1 a 9999; 1
C
Settings for Printer Settings
<Number Size> *1
<Small(12 point)>, <Medium(24 point)>, <Large(36 point)>
C
Settings for Printer Settings
<Density> *1
De 1 a 5; 3
C
Settings for Printer Settings
<Color> *1
<Yellow>, <Magenta>, <Cyan>, <Black>, <Red>, <Green>, <Blue>
B
Settings for Printer Settings
<Number Position Vertical> *1
<Number Position Horizontal> *1
De -8 mm a +8 mm; 0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Auto (Color/B&W)>, <Black & White>
C
Settings for Printer Settings
<Compressed Image Output>
<Output>, <Display Error>
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
No
No
No
-
<UFR II>
<Tons mitjans>: <Text>, <Gràfics>, <Imatge> (Establiu el valor: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>)
<Mètode de corresp.>: <General>, <Perceptiu>, <Colorimètric>, <Foto brillant>, <Descarregar perfil>*1
<Compensació de gris>: <Text>, <Gràfics>, <Imatge> (Establiu el valor: <On>, <Off>)
<Estalvi de paper>: <On>, <Off>
No
No
No
-
<Process. imatge>
<Orientació d'imatge>: <Auto>, <Vertical>, <Horitzontal>
<Zoom>: <Off>, <Auto>
<Posició d'impressió>: <Auto>, <Centre>, <Superior esquerra>
<Mostrar avisos>: <On>, <Off>
<Ampliar àrea d'impressió>: <Off>, <On>
<Mode corresp.>: <Entrada RGB>, <Entrada CMYK> (Establiu el valor: <Perfil ICC>, <Perfil enllaç d.>*1)
<Perfil d'origen RGB>: <sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Cap>, <Descarregar perfil>*1
<Perfil de simulació CMYK>: <JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Cap>, <Descarregar perfil>*1
<Usar perfil escala de gris>: <On>, <Off>
<Perfil d'impressió>: <Normal>, <Foto>, <TR normal>, <TR foto>, <Descarregar perfil>*1
<Mètode de corresp.>: <Perceptiu>, <Saturació>, <Colorimètric>
<Perfil enllaç dispos.>: <Entrada RGB>, <Entrada CMYK> (Establiu el valor: <Perfil enllaç d.>*1)
<Correcció foto (només color)>: <Photo Optimizer PRO>, <Correcció d'ulls vermells>, <Il·luminador de cara> (Establiu el valor: <On>*4, <Off>)
<Tons mitjans>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
<Conversió a escala de gris>*5: <sRGB>, <NTSC>, <RGB uniforme>
No
No
No
-
*1 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
*2 Tingueu en compte que el nombre de calaixos que es mostren varia segons el model i les opcions instal·lades.
*3 Còpies: De 1 a 9999
*4 Quan està establert en <On>, <Correcció d'ulls vermells> i <Il·luminador de cara> us permet establir el nivell de correcció a (<Feble>, <Estàndard>, o <Forta>).
*5 Aquesta funció només s'activa quan <Blanc i negre> està establert a <Mode de color>.
A36C-0KE