<Opcions de llegir i desar>

Especifiqueu les opcions comunes que s'utilitzen quan deseu originals llegits.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció Importar-ho tot", vegeu Funció Importar-ho tot.

<Desar/Editar opcions favorites>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de llegir i desar>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan deseu documents. També podeu assignar el nom que preferiu a un botó i consultar les opcions desades. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
 Quan deseu opcions
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Desar/Editar opcions favorites>
<Desar>, <Canviar nom>, <Eliminar>, <Revisar contingut> (<M1> a <M9>)
No
No
C
Favorite Settings

<Canviar opcions predeterminades>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de llegir i desar>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Llegir i desar>.
 Quan deseu opcions
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Favorite Settings
A36C-0L0