Informace o adresářích stroje

Místní adresář a vzdálený adresář

Místní adresář: Adresář uložený na úložném zařízení stroje. Tento adresář se skládá z následujících seznamů adres.
Seznam adres 01 až 10
Seznam adres, jednodotykový
Seznam adres pro administrátora
Seznam osobních adres
Seznam skupinových adres uživatele 01 až 50
Vzdálený adresář: Adresář jiného stroje Canon připojeného ke stroji prostřednictvím sítě. Pro specifikování míst určení jej adresovat stejným způsobem jako místní adresář.
Chcete-li používat vzdálený adresář, je nezbytné registrovat tento vzdálený adresář pro přístup na klientském stroji (<Získat vzdálený adresář>) a nastavit otevření vzdáleného adresáře na serverovém stroji (<Otevřít vzdálený adresář>).
Až osm strojů včetně tohoto stroje lze současně připojit jako klientské stroje k serverovému stroji s otevřeným vzdáleným adresářem. Pokud však v této době na serverovém stroji probíhá jiná síťová komunikace, počet strojů, které lze připojit, se může snížit. Pokud tento stroj nelze připojit, odešle se hlášení o chybě sítě.
Místa určení serverového stroje uložené v nabídce Oblíbená nastavení a v tlačítku <Osobní>/<Sdílená> klientského stroje nejsou aktualizována při aktualizaci míst určení na serverovém stroji.
Pokud nemůžete odesílat do uložených míst určení, potvrďte, zda je místo určení aktualizované.
Místa určení uložená ve vzdáleném adresáři nelze upravit nebo smazat z klientského stroje. Místa určení zobrazení ve vzdáleném adresáři lze upravit nebo smazat v místním adresáři na serverovém stroji, ze kterého se vzdálený adresář sdílel pomocí položky <Otevřít vzdálený adresář>.

Přehled seznamů adres

Seznam adres 01 až 10

Seznamy adres, které jsou otevřené pro všechny uživatele.

Seznam adres, jednodotykový

Místa určení tlačítek rychlé volby zobrazených na obrazovce <Skenovat a Odeslat>.

Seznam adres pro administrátora

Používá se k uložení míst určení používaných v nabídce <Nastavení přesměrování> a <Archivovat VYS. dokument>.

Seznam osobních adres

Seznam osobních adres se zobrazuje, pokud se používá ověřování uživatelů.

Seznam skupinových adres uživatele 01 až 50

Seznam skupinových adres je dostupný skupině uživatelů, pokud se používá ověřování uživatelů. Seznam skupinových adres uživatele odpovídá jedné skupinové adrese.
Nastavení <Použít osobní adresář> a <Použít skupinový adresář uživatelů> musí být povolené, aby bylo možné používat možnost <Použít osobní adresář> a <Použít skupinový adresář uživatelů>.
Chcete-li používat Seznam adres skupiny uživatelů, je nezbytné nejprve vytvořit skupinu uživatelů (Uložení uživatelských informací do místního zařízení) a přiřadit vytvořenou skupinu uživatelů k Seznamu adres skupiny uživatelů (Uložení míst určení prostřednictvím Remote UI (Vzdálené UR)).

Přesun/kopírování adres míst určení

Níže uvedená tabulka uvádí, zda lze adresy místa určení přesunout nebo zkopírovat mezi různými adresáři.
Přesunout/zkopírovat do:
Seznam adres 01 až 10, Seznam adres pro administrátora
Seznam osobních adres
Seznam skupinových adres uživatele 01 až 50
Přesunout/
zkopírovat z:
Seznam adres 01 až 10,
Seznam adres pro administrátora
Přesunout
Kopie
Kopie
Seznam osobních adres
Kopie
--
Přesunout
Seznam skupinových adres uživatele 01 až 50
Kopie
Přesunout
Přesunout
Adresy místa určení nelze přesunout/zkopírovat v následujících situacích.
Situace, kdy nelze adresy místa určení zkopírovat do možnosti <Seznam adres 1> až <Seznam adres 10>
Když běžný uživatel provádí operaci a <PIN adresáře> je nastaven, ale uživatel nezadal kód PIN
Když uživatel provádí operaci z ovládacího panelu a nastavení <Použít skupinový adresář uživatelů> je nastaveno na hodnotu <Zap (Jen Procházet)> (zkopírování lze provést z Remote UI (Vzdálené UR))
Situace, kdy nelze adresy místa určení zkopírovat do možnosti <Osobní adresář>
Když je volba <Použít osobní adresář> nastavena na <Vyp>
Když je volba <Použít skupinový adresář uživatelů> nastavena na <Zap (Jen Procházet)>
Situace, kdy nelze adresy místa určení přesunout/zkopírovat do možnosti „Seznam skupinových adres uživatele 01 až 50“
Když je volba <Použít skupinový adresář uživatelů> nastavena na hodnotu <Zap (Jen Procházet)> nebo <Vyp>

Rozdíly v typech seznamů adres

Seznam adres 01 až 10
Seznam adres, jednodotykový
Seznam adres pro administrátora
Seznam osobních adres
Seznam skupinových adres uživatele 01 až 50
Uživatelé, kteří smí používat adresář
Všichni uživatelé
Všichni uživatelé
Administrátor
Administrátor zařízení
Každý přihlášený uživatel
Každá skupina uživatelů*1
PIN adresáře (omezení uložení)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Funkce Správa přístupových čísel adresáře
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Tisk seznamu adres
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Lze nastavit jako <Místo určení přesměrování> v <Nastavení přesměrování>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Lze nastavit pomocí <Nastav. odes.URL> v <Nastavit fax./I-fax. schránku>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Lze nastavit jako místo určení oznámení <Hlášení o dokončení úlohy>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Lze nastavit jako <Odpovědět>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Uložení schránky do skupinové adresy
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Vytvoření položky <Skupina> v seznamu adres
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
*1 Přistoupit lze pouze do uživatelských skupin, do kterých uživatel přihlášený na ovládacím panelu patří. Přistoupit na všechny seznamy adres uživatelských skupin lze, pokud se přes Remote UI (Vzdálené UR) přihlásí uživatel s právy administrátora.
Informace o maximálním počtu míst určení, které lze uložit do každého seznamu adres, naleznete v části Funkce správy  „Max. počet destinací registrovaných do adresáře.“
Maximální počet osobních adresářů a seznamů adres skupiny uživatelů, které lze uložit ve stroji, závisí na limitu v informacích o nastavení uživatele. Viz Funkce správy  „Maximální počet uživatelů, jejichž informace o nastavení lze uložit ve stroji.“
A38Y-061