Úprava uložených míst určení v tlačítkách volby na jeden dotek

Po uložení míst určení můžete měnit nebo odstraňovat jejich nastavení.
1
Stiskněte <Nastavení m.urč./přesm.>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Uložit rychlou volbu>.
3
Vyberte tlačítko volby na jeden dotek, které chcete upravit nebo odstranit.
Chcete-li upravit nastavení tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte <Uložit/Editovat>. Podrobné informace, jak upravovat nastavení, viz v kroku 7 v Uložení míst určení do adresáře. Po ukončení úprav stiskněte <OK>.
Chcete-li odstranit tlačítko na jeden dotek, vyberte tlačítko na jeden dotek a stiskněte <Smazat>  <Ano>.
4
Stiskněte <Zavřít>.
A38Y-067