Booklet Finisher-AF

Velikost/gramáž/typ papíru
Velikost papíru
Přihrádka A
Netříděno
320 x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, STMT, 8K, 16K, 16KR, vlastní (100 mm x 148,0 mm až 330,2 mm x 487,7 mm), dlouhý list (210,0 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 1300,0 mm*13)
Obálka (Yougatanaga 3, Nagagata 3, Kakugata 2, No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5)
Vlastní obálka (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13", 100,0 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm)
Skládání do Z (A3, A4R, B4, 11" x 17", LGL, LTRR)
Skládání na polovinu (A4R, LTRR)
Přesah
A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 305 x 457 mm, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, STMT, 8K, 16K, 16KR, vlastní (139,7 mm x 182,0 mm až 314,8 mm x 457,2 mm)
Přihrádka B
Netříděno
320 x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR, vlastní (182,0 mm x 182,0 mm až 330,2 mm x 487,7 mm)
Skládání do Z (A3, B4, 11" x 17")
Přesah
A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 305 x 457 mm, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR, vlastní (182,0 mm x 182,0 mm až 314,8 mm x 457,2 mm)
Sešití
A3, A4, A4R, B4, B5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K*14, vlastní (210,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 431,8 mm)
Typ papíru
Přihrádka A
Netříděno
Všechny typy papíru, které lze podávat do hlavní jednotkyDostupný papír
Přesah
Všechny typy papíru, které lze podávat do hlavní jednotkyDostupný papír
S výjimkou speciálních médií (štítky, syntetická, magnetická)
Přihrádka B
Netříděno
Všechny typy papíru, které lze podávat do hlavní jednotkyDostupný papír
S výjimkou speciálních médií (syntetická, magnetická)
Přesah
Všechny typy papíru, které lze podávat do hlavní jednotkyDostupný papír
S výjimkou speciálních médií (pergamenová, transparentní list, čirý film, průsvitný film, štítky, syntetická, magnetická)
Sešití
Všechny typy papíru, které lze podávat do hlavní jednotkyDostupný papír
S výjimkou speciálních médií (pergamenová, transparentní list, čirý film, průsvitný film, štítky, syntetická, magnetická) a papíru o hmotnosti 326 g/m2 nebo více.
Kapacita pro jednotlivé přihrádky
(Přihrádka A)
Režim bez třídění (jednoduché stohování)
Společné specifikace pro 64 g/m² / 75 g/m² / 80 g/m²
Výška 147,0 mm*1*2*3 (ekvivalent 1 000 listů)
Obálky
Kakugata 2: 130 mm nebo 300 listů
Jiný než Kakugata 2: 130 mm nebo 150 listů
 
Skládání do Z
A3, B4, 11" x 17": 30 listů
Skládání na polovinu
A4R, LTRR: 50 listů
Dlouhý list (210,0 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 1 300 mm):
Když není připojena jednotka „Long Sheet Tray-B“
držte rukou
Když je připojena jednotka „Long Sheet Tray-B“ (487,8 mm až 762,0 mm)
64 g/m² až 79 g/m²: 100 listů
80 g/m² až 150 g/m²: 50 listů
151 g/m² až 300 g/m²: 25 listů
301 g/m² až 350 g/m²: 20 listů
Když je připojena jednotka „Finisher Long Sheet Catch Tray-B“ (487,8 mm až 762,0 mm)
64 g/m² až 150 g/m²: 300 listů
151 g/m² až 300 g/m²: 150 listů
301 g/m² až 350 g/m²: 120 listů
Když je připojena jednotka „Finisher Long Sheet Catch Tray-B“ (762,1 mm až 1 300 mm)
10 listů
Magnetická: 100 listů
Režim bez třídění (různě velké originály)
Stejné jako režim bez třídění (jednoduché stohování)
Pokud se listy stohují již před stohováním dlouhých listů, již uložené listy se budou počítat jako dlouhé listy.
Přesah
Společné specifikace pro 64 g/m² / 75 g/m² / 80 g/m²
147,0 mm (ekvivalent 1 000 listů)
*105 mm nebo 200 listů (326 g/m² až 400 g/m²)
  Silný potažený (257 g/m² až 300 g/m²): 40 mm
  Silný potažený (301 g/m² až 400 g/m²): 30 mm
Skládání do Z
A3, B4, 11" x 17: 30 listů*4
Skládání na polovinu
A4R, LTRR: 50 listů
Kapacita pro jednotlivé přihrádky
(Přihrádka B)
Režim bez třídění (jednoduché stohování)
Společné specifikace pro 64 g/m² / 75 g/m² / 80 g/m²
A4, B5, LTR, EXEC: 285 mm (ekvivalent 2 000 listů)*2*5*6
Jiné než výše uvedené: 147,0 mm (ekvivalent 1 000 listů)*1*6
Skládání do Z
A3, B4, 11" x 17": 30 listů*4
Režim Objemná sada
A4, B5, LTR, EXEC: 490 mm (ekvivalent 4 000 listů)*7
A4R, LTRR, B5R: 285 mm (ekvivalent 2 000 listů)
A3, B4,LGL: 216 mm (ekvivalent 1 500 listů)*7*8*9
320 x 450 mm (SRA3), 330 x 483 mm, 305 x 457 mm: 147 mm (ekvivalent 1 000 listů)*8*9
Režim bez třídění (různě velké originály)
Stejné jako režim bez třídění (jednoduché stohování)
Přesah
Stejné jako režim bez třídění (jednoduché stohování)
Pokud se listy skládané do Z ukládají nepřetržitě v režimu třídění posunutím:
1) N≦5: Přesné stohování
2) N>5: Přesné stohování od 6. listu nefunguje.
Sešívání
Pozice vazby
Rohové (přední), rohové (zadní), dvojité
Rozteč mezi svorkami
120 mm (nastavení polohy svorek: 120 mm až 150 mm*10*11)
Maximální počet listů, které lze sešít/velikost papíru použitelná pro sešití
Rohové a dvojité sešívání
A4, B5, LTR, EXEC, 16K:
Papír bez povrchové úpravy
60 g/m² až 80 g/m²: 100 listů
80,1 g/m² až 81,4 g/m²: 80 listů
81,5 g/m² až 105 g/m²: 60 listů
105,1 g/m² až 200 g/m²: 20 listů
Více než 200 g/m² je určeno pouze pro přední a zadní přebal.
Papír s povrchovou úpravou
70 g/m² až 105,9 g/m²: 40 listů
106,0 g/m² až 200 g/m²: 15 listů
Více než 200 g/m² je určeno pouze pro přední a zadní přebal.
Pokud je tloušťka papíru menší než 11 mm, přední/zadní přebal má hmotnost více než 300 g/m² nebo se pro hlavní část používá potažený lesklý papír, maximální počet listů se snižuje o 10 listů.
Toto zahrnuje 2 listy (přední/zadní přebal (60 g/m² až 325 g/m²)).
A3, A4R, B4, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K, 16KR:
Papír bez povrchové úpravy
60 g/m² až 81,4 g/m²: 50 listů
81,5 g/m² až 105 g/m²: 30 listů
105,1 g/m² až 200 g/m²: 10 listů
Více než 200 g/m² je určeno pouze pro přední a zadní přebal.
Papír s povrchovou úpravou
70 g/m² až 105,9 g/m²: 30 listů
106,0 g/m² až 200 g/m²: 10 listů
Více než 200 g/m² je určeno pouze pro přední a zadní přebal.
Pokud je tloušťka papíru menší než 5,5 mm
Toto zahrnuje 2 listy (přední/zadní přebal (60 g/m² až 325 g/m²)).
Sedlové sešití
Velikost papíru
320 x 450 mm (SRA3), A3, A4R, B4, 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 11" x 17", LGL, LTRR, vlastní (210 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm)
Typ papíru
Tenký (52 g/m² až 79 g/m²), běžný (80 g/m² až 105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106 g/m² až 300 g/m²), potažený (70 g/m² až 300 g/m²), klížený, reliéfní
Hmotnost papíru pro hlavní část: 60 g/m² až 220 g/m²
Hmotnost papíru pro přebal: 64 g/m² až 300 g/m²
*Je nutné, aby papír použitý pro přebal měl stejnou nebo vyšší hmotnost než papír pro hlavní část.
Kapacita
Nepřetržitě pomocí pásového dopravníku
Sedlové sešití (potažený)
Potažený (včetně přebalu*12):
2 listy až 10 listů (70 g/m² až 128 g/m²), 2 listy až 5 listů (129 g/m² až 209 g/m²), 2 listy až 4 listy (210 g/m² až 220 g/m²)
Sedlové sešití (jiný než potažený)
Bez povrchové úpravy (včetně přebalu*12):
2 listy až 25 listů (60 g/m² až 80 g/m²), 2 listy až 15 listů (81 g/m² až 105 g/m²), 2 listy až 5 listů (106 g/m² až 209 g/m²), 2 listy až 4 listy (210 g/m² až 220 g/m²)
Skládání ve hřbetu
5 listů (52 g/m² až 209 g/m²) / 1 list (210 g/m² až 300 g/m² a více)
Děrování
Velikost papíru
Puncher Unit-BS
Děrovaný se 2 otvory: 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, vlastní (182,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm)
Děrovaný se 3 otvory: 11" x 17", LTR, EXEC, vlastní (240,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm)
Puncher Unit-BT
Děrovaný se 2 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, vlastní (182,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm: Šířka 182,0 mm až 203,0 mm je však k dispozici pouze pro délku 257,0 mm x 270,0 mm.)
Děrovaný se 4 otvory: A3, A4, A5, B4, B5, vlastní (257,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm)
Puncher Unit-BU
Děrovaný se 4 otvory: A3, A4, A5, B4, B5, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K, 16K, vlastní (257,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm)
Typ papíru
Tenký (52 g/m² až 63 g/m²), běžný (64 g/m² až 105 g/m²), recyklovaný, barevný, silný (106 g/m² až 300 g/m²), potažený (70 g/m² až 209 g/m²), reliéfní (220 g/m²), klížený, hlavičkový, index
Děrování
Puncher Unit-BS
2 otvory, 3 otvory
Puncher Unit-BT
2 otvory, 4 otvory
Puncher Unit-BU
4 otvory
Kapacita odpadu
6 000 listů (64 g/m² / 75 g/m² / 80 g/m²)
Napájení
120–240 V st, 50/60 Hz, 8 A
Maximální spotřeba energie
500 W
Rozměry
(š x h x v)
800 mm x 792 mm x 1 239 mm
Hmotnost
Přibližně 183 kg (včetně jednotky Vnitřní děrovačka)
Instalační prostor
(Š x H)
3 618 mm x 872 mm (když je připojena jednotka Multi-drawer Paper Deck-E a vysunuty pomocné přihrádky výstupní přihrádky)
*1 Až 1 000 listů v případě papíru s nižší hmotností než 64 g/m²
*2 Až 1 000 listů v případě velikosti větší než A3 / 11" x 17"
*3 200 listů v případě hmotnosti 301 g/m² až 400 g/m²
*4 Pokud se listy skládané do Z ukládají nepřetržitě,
1) N≦5: Přesné stohování
2) N>5: Přesné stohování nefunguje.
*5 Až 2 000 listů v případě papíru s nižší hmotností než 64 g/m²
*6 210 mm nebo 400 listů pro 326 g/m² nebo silnější a menší než LTR
105 mm nebo 200 listů pro LTR nebo větší
*7 S výjimkou případů, kdy jsou listy stohovány v přihrádce sešívačky nebo pomocí řezačky
*8 Potažený papír: 147 mm (ekvivalent 1 000 listů)
*9 Velmi velká média a část potažených médií jsou podporována servisním režimem.
*10 A4R, LGL, LTRR nejsou podporovány.
*11 120 mm, pokud je zvolen posun.
*12 Je nutné, aby papír použitý pro přebal měl stejnou nebo vyšší hmotnost než papír pro hlavní část.
*13 Podporováno servisním režimem. Až 762 mm, pokud je připojena přihrádka na dlouhé listy. Až 1 300 mm, pokud je připojena přihrádka na dlouhé listy finišeru.
*14 Kromě výše uvedených velikostí papíru jsou pro dvojité sešití podporovány také velikosti B5R, 16KR, vlastní (182,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 431,8 mm).
A38Y-01H