Sensing Unit-B

Automatická úprava polohy obrazu
Pro pravidelné nastavení
Velikost papíru:
Všechny velikosti papíru podporované strojem
(Velikost papíru, kterou lze vysunout do přihrádky pro ukázkový tisk: Délka 182 mm nebo více (ve směru podávání))
Typ papíru:
Tenký, běžný, recyklovaný, barevný*1, silný, potažený, reliéfní*2, průsvitný*1, štítek*3, děrovaný*4, syntetický
Pro nastavení pomocí tisku značek přes části obrazů uživatele
Velikost papíru:
Všechny velikosti papíru podporované strojem
(Dlouhé listy nad 762 mm nejsou podporovány.)
Typ papíru:
Tenký, běžný, recyklovaný, barevný*1, silný, potažený, reliéfní*2, průsvitný*1, štítek*3
Okraje potřebné k tisku značek pro nastavení soutisku:
Příčný směr: 9,21 mm (3,5 mm (okraj tisku) + 4,71 mm (značka pro nastavení soutisku) + 1 mm (bílá plocha))
Směr podávání papíru: 9,5 mm (4,0 mm (okraj tisku) + 4,5 mm (značka pro nastavení soutisku) + 1 mm (bílá plocha))
Pro nastavení pomocí vložení stran nastavení
Velikost papíru:
Všechny velikosti papíru podporované strojem (Dlouhé listy nad 762 mm nejsou podporovány. Dále velikost papíru, kterou lze vysunout do přihrádky pro ukázkový tisk: Délka 182 mm nebo více (ve směru podávání))
Typ papíru:
Tenký, běžný, recyklovaný, barevný*1, silný, potažený, reliéfní*2, průsvitný*1, štítek*3, děrovaný*4, syntetický
Interval pro vložení:
50 stran až 9 999 stran (výchozí: 1 000 stran), společné počitadlo s nastavením gradace
Specifikováno pro každé médium
Počet listů, které lze vložit: 3 listů
Korekce nestejné hustoty
Velikost papíru
320 x 450 mm (SRA3), A3, 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 11" x 17", 8K
Typ papíru
Tenký, běžný, silný, potažený
Nastavení sekundárního přenosového napětí
Velikost papíru
139,7 mm x 210 mm až 330,2 mm x 1 300 mm
Typ papíru
Tenký, běžný, recyklovaný, silný, potažený, reliéfní, štítek*5, syntetický
Žádné úpravy (průchod)
Velikost papíru
Všechny velikosti papíru, které mohou být podporovány strojem
Typ papíru
Všechny typy papíru, které mohou být podporovány strojem
Kapacita přihrádky pro ukázkový tisk
250 listů (80 g/m²)
Výška: až 27,5 mm, 1 list v případě papíru nad 762 mm
Napájení
100–240 V st, 50/60 Hz, 2,5 A
Maximální spotřeba energie
500 W
Rozměry (š x h x v)
515 mm x 750 mm x 1 228 mm
Hmotnost
Přibližně 100,5 kg
Prostor pro instalaci (š x h)
4 138 mm x 872 mm (když je připojena jednotka Booklet Finisher-AF a Multi-drawer Paper Deck-E a když jsou vysunuty pomocné přihrádky výstupní přihrádky)
*1 V závislosti na základní barvě papíru/filmu nemusí být přesné nastavení možné.
*2 Nastavení nemusí být možné, pokud je reliéf hluboký.
*3 Na perforovanou část nelze tisknout značky pro nastavení.
*4 Na děrovanou část nelze tisknout značky pro nastavení.
*5 Na perforovanou část nelze tisknout diagram pro nastavení.
A38Y-01L