Jemné nastavení velikosti pro kompletaci lepené vazby

Pro šířku oříznutí jednotky pro lepenou vazbu můžete provést jemné nastavení.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojen Perfect Binder-F. Informace týkající se Perfect Binder-F naleznete v příručce k tomuto volitelnému produktu.
1
Stiskněte  Nastavení/Uložení  <Nastavení/Údržba> <Nastavit akci> <Jemné nast. velik. kompletace pro lep. vazbu>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> nastavte šířku výřezu stiskněte <OK>.
Mezi kladnými a zápornými hodnotami můžete přepínat s pomocí <±>.
Provádíte-li nastavení v horizontálním nebo vertikálním směru (nahoře + dole), stisknutím <-> nebo <+> zadejte hodnotu pouze pro daný směr.
A38Y-083