Nastavení zarovnávání papíru pro přihrádku finišeru A/B

Chcete-li tiskový výstup dopravovat do přihrádky finišeru A nebo B můžete pro ni nastavit zarovnávání papíru.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojený Staple Finisher-AF nebo Booklet Finisher-AF. Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF
Zarovnávání papíru dopravovaného na výstup nelze provádět v následujících případech:
při použití papíru menšího než A5R
při současném použití papíru různých velikostí
Nastavíte-li <Zarovnat výst. papír různých velikostí (různé šířky)> na <Zap>, můžete papír na výstupu zarovnat podle šířky papíru. <Zarovnat výst. papír různých velikostí (různé šířky)> *
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení) <Nastavení/Údržba> <Nastavit akci> <Nastavení zarovnání přihrádky A finišeru> nebo <Nastavení zarovnání přihrádky B finišeru>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> nastavte zarovnávání papíru <OK>.
Mezi kladnými a zápornými hodnotami můžete přepínat s pomocí <±>.
Pokud zarovnávací vodítko nastavíte příliš těsně k papíru, může dojít k zachycení papíru nebo jeho pomačkání. Dbejte tedy na přesné nastavení zarovnávacího vodítka.
A38Y-088