Nastavení polohy skladu pro sedlové sešití

Používáte-li volitelný finišer brožur a zjistíte, že sklady papíru nejsou přesně ve středu brožury, upravte polohu skladů pro sedlové sešití s pomocí tohoto nastavení.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit akci> <Nastavit polohu skladu sedlového sešití>.
2
Proveďte úpravu polohy skladu.
3
Stiskněte <OK>.
A38Y-080