Nastavení teploty bubnu

V prostředí s vysokou teplotou či vlhkostí mohou tištěné obrazy vykazovat částečné zkreslení nebo se na nich mohou objevovat bílé tenké čáry.
Tomuto problému lze zamezit nastavením teploty fotovodivého válce.
Před nastavením teploty fotovodivého válce v každém případě nejprve kontaktujte svého prodejce nebo servisního zástupce. Zvýšení teploty válce může způsobit znehodnocení vývojky.

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Nastavit teplotu bubnu>.
2
Vyberte <Standardní> nebo <Vysoká>.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
 
<Standardní>:
Výchozí nastavení.
 
<Vysoká>:
Tímto nastavením se zvýší teplota fotovodivého válce.
3
Stiskněte <OK>.
A38Y-07S