Nastavení gradace při tisku

Pro zachování stabilní gradace, sytosti a barev provádí stroj nastavení sytosti interně v průběhu tisku. Senzor detekuje sytost skvrn, které se tvoří na mezilehlém přenášecím pásu, pokaždé když je vytištěno několik listů papíru, aby se provedlo nastavení sytosti. Je-li třeba, můžete zvýšit frekvenci nastavení sytosti pro zajištění větší stability kvality obrazu.
Tato nastavení by neměli měnit jiní uživatelé než administrátoři. Potřebujete-li pokyny týkající se změny nastavení, kontaktujte dodavatele nebo servisního zástupce.
Když zvýšíte frekvenci nastavení, bude kvalita obrazu stabilnější, může však dojít ke zvýšení doby nastavení a snížení rychlosti tisku.

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu> <Nastavení gradace při tisku>.
2
Stiskněte tlačítko <Použít nastavení servisn. režimu> <OK>.
Potřebujete-li informace týkající se hodnoty nastavení servisního režimu, kontaktujte dodavatele nebo servisního zástupce.
Stisknutím <Použít standardní nastavení> obnovíte výchozí nastavení pro frekvenci nastavení.
A38Y-07W