Korekce nestejného lesku

Pokud se přítlačný řemen příliš zahřeje, bude lesk na výtiscích nerovnoměrný. Tento režim umožňuje snížit nerovnoměrnost lesku nastavením úrovně růstu teploty přítlačného válce.
Tato nastavení by neměli měnit jiní uživatelé než administrátoři. Potřebujete-li pokyny týkající se změny nastavení, kontaktujte dodavatele nebo servisního zástupce.
Změna tohoto nastavení může mít vliv na zkroucení papíru. V případě potřeby nastavte [Stupeň korekce zkroucení] v Nastavení správy typu papíru. Korekce zkroucení pro jednotlivé zásuvky na papír
Snížení teploty má za následek dlouhou dobu kontroly teploty. To může vést k mírnému snížení produktivity stroje.

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Korekce nestejného lesku>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> nastavte úroveň řízení teploty stiskněte <OK>.
Snížením hodnoty zvýšíte kontrolu nad nadměrným růstem teploty.
0: Omezuje produktivitu (velká) a nerovnoměrný lesk.
+1: Omezuje produktivitu (malá) a nerovnoměrný lesk.
+2: Výchozí
+3, +4: Omezuje dopad ovládání teploty na produktivitu.*
*Může způsobovat nerovnoměrný lesk.
A38Y-07R