Čištění podavače

Pokud při skenování dokumentu v podavači dojde k jakémukoli z následujících problémů, proveďte vyčištění jednotky.
Dokument se skenuje čistě.
Velikost dokumentu nelze rozpoznat.
Během skenování se dokument znečišťuje
K zachycení papíru dochází často
Tento postup je nutný, pouze je-li připojena jednotka „Duplex Color Image Reader Unit-P“.
1
Vypněte napájení a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
Vypnutí stroje
Před vypnutím zkontrolujte stav operací stroje. Vypnout napájení můžete i v případě, že stroj provádí nějaké operace, může to však vést k přerušení operace nebo k poškození dat.
2
Zatáhněte za páčku a otevřete kryt podavače.
3
Očistěte válce pod krytem podavače.
Navlhčete měkký hadřík vodou, vyždímejte jej a otřete válce. Poté válce otřete měkkým suchým hadříkem.
Zajistěte, aby se drážky senzoru podání více papírů ničím nezašpinily, například kousky papíru. Pokud se dovnitř dostanou nečistoty, odstraňte je měkkým hadříkem.
Pokud jsou válce a jejich okolí velmi špinavé, očistěte je. Navlhčete hadřík vodou, vyždímejte jej a otřete špinavé oblasti. Poté oblasti otřete měkkým suchým hadříkem.
4
Opatrně zavřete kryt podavače.
5
Otevřete podavač.
6
Otřete skenovací oblast podavače dokumentů na straně kopírovací desky.
Otřete úzký pruh skla  a bílou desku .
Otřete oblast přiloženým čisticím hadříkem. Pokud se vám nedaří špínu odstranit, navlhčete měkký hadřík vodou a vyždímejte jej, poté s ním otřete stroj. Poté stroj otřete měkkým suchým hadříkem.
Před provedením dalšího kroku vyčkejte, dokud vlhkost zcela neuschne.
7
Otřete skenovací oblast podavače dokumentů na straně podavače.
Zatáhněte za páčku a otevřete kryt skenovací oblasti podavače dokumentů.
Kryt otvírejte opatrně, aby nedošlo k poškození kopírovací desky.
Otevřete vnitřní kryt.
Otřete skenovací oblast podavače dokumentů.
Otřete úzký pruh skla a bílou desku .
Navlhčete měkký hadřík vodou, vyždímejte jej a otřete stroj. Poté stroj otřete měkkým suchým hadříkem.
Před provedením dalšího kroku vyčkejte, dokud vlhkost zcela neuschne.
Zavřete vnitřní kryt.
Zavřete kryt oblasti skenování podavače dokumentu. Zajistěte, aby kryt zapadl na své místo klapnutím.
8
Opatrně sklopte podavač.
9
Zasuňte napájecí kabel do zásuvky a zapněte napájení.
Zapnutí stroje
Pokud se na originálech nebo papíru objevují pruhy i po vyčištění podavače
Vložte do podavače asi 10 listů velikosti A4 a podle následujících pokynů spusťte <Čistit podavač>. Pokud se zobrazí zpráva oznamující dokončení procesu čištění, použijte podavač pro provedení kopie originálu a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
Čištění podavače trvá přibližně 20 sekund.
A38Y-021