Likvidace odpadních svorek

Když se zaplní zásobník odpadu ze sešívací jednotky, v pravé dolní části displeje dotekového panelu se zobrazí ikona. Ikonu stiskněte a odstraňte odpadní svorky podle pokynů na obrazovce.
Při likvidaci odpadních svorek postupujte opatrně a svorek se nedotýkejte; mohli byste si způsobit zranění.
Buďte opatrní při manipulaci s volitelným zařízením připojeným ke stroji. Během likvidace odpadních svorek lze kopírovat a tisknout.
Umístění jednotky „Staple Finisher-AF“ nebo „Booklet Finisher-AF“ je označeno na následující ilustraci.
A38Y-02A