Uložení míst určení pro informace o zařízení

Na hostitelském stroji uložte klientské stroje, kterým budou doručovány distribuované informace o zařízení. Pro provedení uložení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce).
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Nastavení distribuce informací o zařízení>  <Uložit místa určení>.
3
Uložte cílové klientské stroje.
1
Stiskněte <Auto hledání/Uložit>.
2
Proveďte hledání cílových klientských strojů.
Stisknutím <->/<+> pro <Hloubka hledání (Směrovač)> zadejte rozsah hledání, poté stiskněte <Spustit auto hledání>.
Zobrazí se multifunkční tiskárny připojené v síti.
3
Vyberte místa určení pro informace o zařízení (klienty) v <Místo určení> a stiskněte <OK>.
Stiskněte <Zobrazit host. jméno>, chcete-li zobrazit hostitelská jména pro multifunkční tiskárny uvedená v <Místo určení>.
Ruční uložení míst určení
Když nelze provádět automatické hledání míst určení (klientů), můžete je uložit ručně zadáním IP adresy nebo jména domény.
4
Stiskněte <OK>.
A38Y-0HX