Zahájení nastavení synchronizace

Použijte Remote UI (Vzdálené UR) pro uložení nastavení pro zahájení synchronizace a spusťte synchronizaci. Pro uložení jsou vyžadována práva administrátora.

Uživatelské nastavení synchronizace

Zadejte nastavení pro serverový stroj a každý klientský stroj. Předem rozhodněte, který stroj se má použít jako server.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Synchronize Custom Settings] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Change Connection Destination...].
4
Zadejte požadovaná nastavení.
[Service]
Vyberte možnost [Start] pro použití stroje jako serverového stroje.
[Service]
Vyberte možnost [Start] pro použití stroje jako klientského stroje.
Chcete-li použít stroj jako serverový/klientský stroj, vyberte možnost [Start] pro volbu [Service] v [Synchronize Custom Settings (Server)] i [Synchronize Custom Settings (Client)].
5
Pokud je zařízení klientským strojem, zadejte další požadovaná nastavení.
[Destination Server Address:]
Zadejte IP adresu nebo hostitelské jméno serverového stroje. Při zadávání čísla portu musí být zadána hodnota „8443“. Číslo portu lze vynechat. Pokud je toto pole ponechané prázdné, serverový stroj bude rozpoznán automaticky.
Příklady nastavení (IPv4):
Použití IP adresy: 192.168.18.138
Použití hostitelského jména: v4.server.canon.com
Příklady nastavení (IPv6):
Použití IP adresy: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Použití hostitelského jména: v6.server.canon.com
V případě zadání čísla portu: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Zadejte počet použitých směrovačů (počet směrovačů, přes které probíhá komunikace). Pokud je hodnota příliš malá, serverový stroj nemusí být rozpoznán pomocí nástroje pro zjištění sítě. Nechcete-li provádět komunikaci přes směrovače, zadejte „1“.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Aby bylo možno stroj použít jako serverový stroj, musíte zadat ID a heslo uživatelského účtu, který disponuje k danému stroji právy Administrátora.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Výběrem zaškrtnutí <Přepnout jazyk/klávesnici>, <Dostupnost>, a <Nastavení osobního SSID a síťového klíče> se nastavení projeví jakmile to bude možné, pokud k tomu nemohlo dojít ihned po přihlášení.
V následujících případech je možné nastavit synchronizaci bez provedení kroku 5.
Pokud jsou stroje určené k synchronizaci v rámci jednoho routeru.
Pokud je možnost <Použít ověření uživatele> nastavena na serverovém stroji na <Zap> (viz <Použít ověření uživatele>) a Ověření uživatele je nastaveno ve formě přihlašovací služby (viz Změna přihlašovacích služeb)
Pokud není na klientských strojích ve volbě [User Account ID for Authentication:] zadán žádný údaj (položka je nulová)
Pokud je služba pro synchronizaci vlastních nastavení zahájena na serverovém stroji (pokud se jedná o serverový/klientský stroj, nastavení může být změněno zahájením serverové a klientské služby zároveň).
Pokud existuje pouze jeden serverový stroj pro synchronizaci vlastních nastavení na stejné síti.
V následujících případech se klientský stroj nemůže připojit prostřednictvím vyhledávání. Zadejte adresu IPv4 pro adresu serveru místa určení.
Pokud nastavení sítě serverového stroje zahrnují protokoly IPv4 i IPv6, IPv6 má prioritu a v klientském zařízení je IPv6 zakázáno
6
Klikněte na [Change].
7
Restartujte stroj. Vypnutí/restartování stroje
Tato operace není vyžadována pro serverový stroj nebo serverový/klientský stroj.
Pokud se jedná o serverový stroj nebo serverový/klientský stroj, pokračujte v zadávání detailních nastavení synchronizace. Zadání podrobných nastavení synchronizace (Serverový stroj nebo serverový/klientský stroj)
Kontrola výpisu komunikace synchronizace
Výpis komunikace můžete kontrolovat na obrazovce synchronizace vlastních nastavení. Výpis lze také stáhnout jako soubor.
„Varování“ znamená stav, kdy je serverový stroj dočasně neschopen komunikace.
„Chyba“ znamená stav, kdy bylo dosaženo maximálního množství dat, které lze zadat, nebo došlo k selhání ověření se serverovým strojem.
Synchronizace jednoduchého nastavení
Synchronizaci vlastních nastavení je možné v případě multifunkčních tiskáren Canon zahájit z ovládacího panelu v rámci jednoho směrovače.
V případě serverového stroje:
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  nastavte <Synchronizovat vlastní nastavení: (Server)> na <Umožnit>.
V případě klientského stroje:
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  nastavte <Synchronizovat vlastní nastavení: (Klient)> na <Umožnit>.
Pokud je stroj používán jako serverový/klientský server, nastavte také možnost <Synchronizovat vlastní nastavení: (Klient)> na <Umožnit>.
Jako způsob ověření musí být nastaveno ověření uživatele.
Upozornění při zrušení synchronizace
Pokud klientský stroj zruší synchronizaci vlastních nastavení, klientský stroj nebude schopen vyvolat nastavení pro každého uživatele, registrovaného v serverovém stroji. Vezměte proto na vědomí, že osobní data stroje, který byl určen jako klientský stroj, nemusí po zrušení synchronizace vlastních nastavení obsahovat nejnovější informace.
A38Y-0HR